การคืนสินค้าและคืนเงิน / Returns and Refunds – Noble Cosper Online Shop

การคืนสินค้าและคืนเงิน / Returns and Refunds

 1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ Noble Cosper Co., Ltd. ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
 2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ
 3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง Noble Cosper Co., Ltd. เอง เช่น ทาง Noble Cosper Co., Ltd. ส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทาง Noble Cosper Co., Ltd. ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดย Noble Cosper Co., Ltd. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 4. สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจาก Noble Cosper Co., Ltd. ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
 5. เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทาง contact us และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อ Noble Cosper Co., Ltd. ได้รับคำร้องของท่าน Noble Cosper Co., Ltd. จะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 6. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
  6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.noblecospershop.com
  6.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
  6.3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน Noble Cosper Co., Ltd. ของลูกค้าเอง
  6.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
  6.5 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

Noble Cosper Co., Ltd. (“us”, “we”, or “our”) operates the Noble Cosper Online Shop website (the “Service”). If you are not entirely satisfied with your purchase, we’re here to help.

Our products can be returned within 7 days of the original purchase of the product. A new product may be exchanged for another product or returned for a refund.

To be eligible for a return, please make sure that:

 • The product was purchased in the last 7 days.
 • The product is in its original packaging.
 • The product isn’t used or damaged.

Products that do not meet these criteria will not be considered for return.

Please contact us before you send the product.

Shipping charges

Shipping charges incurred in connection with the return of a product are non-refundable.

You are responsible for paying the costs of shipping and for the risk of loss of or damage to the product during shipping, both to and from Noble Cosper Online Shop.

Damaged items

If you received a damaged product, please notify us immediately for assistance.

Sale items

Sale items cannot be refunded.

Contact us

If you have any questions about our Returns and Refunds Policy, please contact us.

We use cookies to improve your experience on our site. To find out more, read our นโยบายความเป็นส่วนตัว / Privacy Policy and นโยบายคุ้กกี้ / Cookie Policy. OK

Scroll to Top